Mª Asun Cortés Psikologi Kabinetea 

Helduen asaldurak

Antsietatea
Estresa
Depresioa
Mendetasun psikologikoak
Elikadura gorabeherak
Autoestima baxua
Obsesioak


Elikadura gorabeherak

Elikadura gorabeheretako prebalentzia nabarmen handitu da azken 30 urteetan. Nahiz eta sexu femeninoari gehiago eragin, arazo hauek aurkezten dituen mutil kopurua handitzen hari da. Hau aspektu fisikoaren balioespenari eragiten dioten aldaketa sozialengatik eta hauek egiten dituzten jarduerengatik dator.

Nerbio anorexia:

Pisua irabazterari edo obeso bihurtzeari beldur bizia bezala definitzen da, pisu osasungarriaren azpitik egon arren.

Nerbio anorexian berezko gorputza nabarmentzeko eran aldaketa ematen da, gorputzaren pixu baxua dakarren arriskuari kasurik egin gabe.

Nerbio bulimia:

Bereizgarria du, pertsona gehiengoak aldi berean hartutakoa baino gehiagoko elikagaiko kantitateko denboraldi motzeko irenstea.

Gorabehera hau sufritzen duten pertsonek, jatea gelditu ezin izateko, zein hartzen ari diren janari mota edo kantitatea ez kontrolatzeko sentsazioa dute. Pisurik ez irabazteko asmoz: okada eragiten dute, libragarrien gehiegizko erabilera egiten dute, barautzen dira, gehiegizko ariketa fisikoa egiten dute...

Elikadura gorabeheren tratamenduak eragindako pertsonei aholkatzea ekartzen du, helburua errua desegoztea, arazoaren larritasuna aukeztea eta proposatutako tratamendu-estrategiak mantentzeko motibatzea izanik.