Mª Asun Cortés Psikologi Kabinetea 

Haurren asaldurak

Eskola-porrota
Jokabide arazoak
Gurasoentzako aholkularitza
TDA-H
Logopedia
Eskola errefortzua


TDA-H

Gaur egun, ia populazioaren % 3ak, mutilen eta nesken artean, DAH baldintza (hiperactibitatea) pairatzen dute, gorabeherarekin edo gorabehera gabe. (Buruko Osasuneko Nazio Institutoak emandako zifren arabera. NIMH). Ordea, DA baldintzaren (adigabeak hiperaktibitate gabe) prebalentzia ikerketek, gorabeherarekin edo gabe, populazioaren % 12,7ko zifrak eskaintzen dituzte.

Gaur egun, ziurtasun klinikoek, faktore genetiko bat dela atentzio prozesuetako arduraduna hipotesia sostengatzen dute. Hala ere, genetikak pertsonen jokaeraren ezaugarriak azalduko lituzke soilik.

Baldintza hau gorabeheran bihur liteke ( desegokitzapena eremu bai pertsonalean nahiz sozialea eta akademikoan) gurasoen eta irakasleek umeei edo nerabeei emandako tratuagatik, zeinek beraien trebetasun eza ez jakinik, ezulertzera eramaten dute, hiperexigentzietara eta askotan errekriminazioetara.

Beraz, TDAH-a oinarri biologikoa duen jokabide arazo bat bezala kontuan hartuko genuke, gehiegizko jarduera motorra eta edozein estimuluarekiko sostengatutako arreta defizit nabaria ezaugarriak izanik, normalean lagunduta egon ohi da:

- Emozioak kontrolatzeko zailtasuna

- Impultsibitatea

- Autoardura eta autonomia trebetasunen atzerapena

- Besteekin harremantzeko zailtasunak

- Jokabide arazoak

- Eskola atzerapenak

- Autokontzeptu txarra eta autoestima baxua

- Harremantzeko era oso oldarkorra

Bestalde, TDA oinarri biologikoa duen jokabide arazo Sozio-Emozionaleko mota da, baina kasu honen ezaugarriak jarduera motorearen eta kognitiboaren moteltasun eta estimulu garrantzitsuen atentzio defizit nabariak dira, eta lagunduta egon ohi da:

- Impultsibitatea

- Autoardura eta autonomia trebetasunen atzerapena

- Jokabide arazoak

- Besteekin harremantzeko zailtasunak

- Autokontzeptu txarra eta autoestima baxua

Etxetik edo ikastetxetik egoera hauek ematen dituzten haurrak antzeman daitezke:

- ”Ez da geldirik egoten”, “bere anai-arrebekin sartzen da”, “ez dauka 5 min. Geldirik egoteko gaitasuna”...

- Ikastetxean besteak bultzatzen ditu, borrokan dago gehienetan, jarrita egotera behartzen bazaio asko kexatzen da...

- Oharkabetuta dago, “murgilduta” bezala, klasean galdera pentsatu gabe erantzuten du, ez ditu zereginak amaitzen...

Detekzio goiztiarra, trebetasunen ikasketara zuzendutako entrenamendu programa bat eta bai gurasoentzat bai irakasleentzako aholkularitza izango lirateke adingabearen ongizatea hobetzeko giltza.