Mª Asun Cortés Psikologi Kabinetea 

Haurren asaldurak

Eskola-porrota
Jokabide arazoak
Gurasoentzako aholkularitza
TDA-H
Logopedia
Eskola errefortzua


Gurasoentzako aholkularitza

Guztiok entzun dugu noizbaiten: “Haur bat ez dator instrukzioen eskuliburu batekin”.

Askotan, gurasoak nahastutado sentzitzen dira bere seme-alabak hezteko moduari dagokionez. Beraien haurtzaroan bizi zuten ingurune sozial oso desberdina nabaritzen dute: aldaketa teknologikoak, aldaletak ohitura laboraletan, aldaketak besteekin harremantzeko moduan...

Hala ere, heziketako zailtasunak ez dira gaurko arazoak, betidanik datoz eta pixkanaka guraso-ofizioa ikasten hasi behar da.

Beharrezko baliabideak erakusten dizkiegu gurasoei bere heziketa zeregina ahalik eta hoberen betetzeko, heziketa trebetasun hauen ikaskuntzaren bitartez:

.- Emozioak (gurasoenak eta seme-alabenak).

.- Pentsamenduak (ideiak, baloreak, jarrerak...).

.- Ahozko eta keinuzko akzioak.

Trebetasun hauek, modu planifikatuan burututa, bere seme-alabentzako heziketa posible onena lortzea baimenduko diete, horrela jokaera desiragarrien ohitura hartuz eta ez disaragarrienak kenduz.