Mª Asun Cortés Psikologi Kabinetea 

Haurren asaldurak

Eskola-porrota
Jokabide arazoak
Gurasoentzako aholkularitza
TDA-H
Logopedia
Eskola errefortzua


Eskola-porrota

Eskola-porrota ikaslea aurkitzen den egoera da, bere eskolaratze mailako helburu kurrikularratara heltzeko ezgaitasuna duena.

Faktore anizkuneko interakzioaren emaitza da; batzuk ingurunekoak eta beste batzuk indibidualak. Bai batzuk bai beste batzuk aldi baterako edo iraunkorrak izan daitezke.

Normalean Lehen Hezkuntzaren bukaeran eta Bigarren Hezkuntzaren hasieran antzematen da.

Eskola-porrotaren ondorio nagusiena ikaslearen berezko segurtasunaren hondatzea eta autoestimaren murriztapena da. Pixkanaka eskolarekiko desaxolara eramaten du, sahieste-portaeretara, zereginak ahaztea bezala; familia bizitza hondatzen hasten da, beste lagun batzuk heltzen diren helburuak ez lortzeak sortzen dion frustrazioak amorru mailaren igoera sortzen du, erasotuta bezala sentitzen da bere ahaleginak aitortzen ez dituen irakasleengandik, eta harekin ahozko erasoak agertzen dira gurasoei, irakasleei edo baita norberari.

Gaitasunen eta trebetasunen balorazio baten bitartez, ikaslearen “puntu sendoak” eta “puntu ahulak” nabarmentzen dituzten profila burutzen da, baita ere ikastetxean jarraitzen diren heziketa prozesuaren ezaugarriak.

Prozesu honetatik aholku orientatzaile bat proposatuko, bertan lehenbailen bere eskola errendimendua hobetzeko burutu behar dituen aldaketak izango dira.