Mª Asun Cortés Psikologi Kabinetea 

Haurren asaldurak

Eskola-porrota
Jokabide arazoak
Gurasoentzako aholkularitza
TDA-H
Logopedia
Eskola errefortzua


Arazoak umeengan

Umeak, bere garapenaren etapa desberdinetan, aurkitzen diren ingurune sozialetara moldatzeko trebetasunetako errepertorioaren eraginkortasuna ikusteko beharrean ikusten dira.

Trebetasunen eskuratzea oinarritzen da banako guztiak, baldintza biologiko arruntetan, haien ikasketaren bitartez lortzeko ahalmenean (gaitasunean).

Ezgaitasun aptitudinal batek trebetasun baten lorpena galarazi edo zail dezakeen neurrian, lehen arazo mota baten existentzia kontuan har daiteke.

Bestalde, faktore desberdinek, zein banakoaren, zein aurkizten den inguruenean, trebetasun baten domeinuaren atzerapenera eraman dezakete, justifikatzen duen defizit aptitudinal baten faltan; zein bigarren arazo mota izanik.

Gaur egun, pentsatzen da eskola adineko populazioaren parte handiak mota bateko asistentzia profesional bat behar duela. Hala ere, ume eta nerabe gutxik arazo emozional larriak aurkezten dituzte.

Psikologoak hasierako ebaluazioa egingo du, non umearen edo nerabearen egoeraren informazioa jasoko den. Horretarako, gurasoekin eta irakasleekin elkarrizketatuko da eta adingabearen balorazio psikoedukatibo bat egingo du. Geroago aholku orientatzailea edo jarraituko den eskuhartze plana burutuko da.